61、DW20的三個成長階段分別是什麽?

答:DW20分為三個階段,第一階段是價值幣/模因幣階段,是商品階段;第二階段是穩定幣階段,以美元為標尺;第三階段是本位幣階段,商品以DW20為標尺。

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
X (Twitter)
#sfsi_plus_floater .sfsi_plus_twt_tool_bdr .sfsi_plus_inside{margin-top: -18px;}
Visit Us
Follow Me
YouTube
YouTube
Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
X (Twitter)
Visit Us
Follow Me
YouTube
YouTube
返回頂端