15、DW20最終會發行多少枚?

答:第一階段:模因幣階段,DW20總發行量2100億個,永不增發

第二階段:穩定幣階段,可以通過抵押比特幣發行DW20,不限量。

最終數量取決於比特幣的市值。

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
X (Twitter)
#sfsi_plus_floater .sfsi_plus_twt_tool_bdr .sfsi_plus_inside{margin-top: -18px;}
Visit Us
Follow Me
YouTube
YouTube
Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
X (Twitter)
Visit Us
Follow Me
YouTube
YouTube
返回頂端